62 Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa

 • Ngày đăng: 2019-08-20 21:12
 • Tác giả: Nghiêm Văn Nam
 • Danh mục: Cổng đá Phong thủy
 • Nội dung bài đăng

   Như chúng ta biết câu đối được sử dụng nhiều trong các công trình kiến trúc truyền thống, tâm linh như: nhà thờ họ, từ đường, chùa, đình, đền, miếu, khu lăng mộ đá… sử dụng câu đối thờ để tán tụng công lao, lòng biết ơn đối với tổ tiên, thần thánh. Sử dụng câu đối để tặng người khác trong dịp mừng như: mừng thọ, mừng thi đỗ, mừng hạnh phúc, mừng tân gia…, câu đối để chơi ngày tết, câu đối phúng viếng thể hiện lòng thương tiếc với người đã khuất. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng 62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ hay và nhiều ý nghĩa được sử dụng nhiều nhất.

   Ngoài sử dụng trên cổng nhà thờ họ thì các mẫu câu đối này còn được điêu khắc trên cột đồng trụ nhà thờ họ hay cuốn thư nhà thờ họ.

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 01 - Câu đối cổng nhà thờ họ

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 01 – Câu đối cổng nhà thờ họ

   Câu đối cổng nhà thờ họ từ đường

   Trong kiến trúc xây dựng nhà thờ họ có rất nhiều hạng mục quan trọng, như cột đá, cuốn thư đá, đá kê cột, lư hương đèn đá trong đó có cổng nhà thờ họ.

   Cổng không chỉ là trang trí mà còn đáp ứng sự an toàn cho công trình đó, trong các mẫu cổng nhà thờ họ đẹp thì câu đối cổng nhà thờ họ còn mang hàm ý tượng chưng cho những điều con cháu muốn nói với tổ tiên hoặc là lời nhắc nhở cho các con cháu đời sau noi gương tổ tiên, luôn nhớ về cội nguồn. Câu đối cổng nhà thờ họ thường được trạm bằng chữ Hán hoặc chữ âm Hán ( Hán nôm)

   Công ty đá mỹ nghệ Bảo Chấu  chúng tôi xin đưa ra một số mẫu câu đối cổng nhà thờ họ được nhiều thầy phong thủy, gia đình, dòng tộc đặt chúng tôi chạm khắc trên những mẫu cổng đá khắp cả nước thời gian qua:

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 02, Câu đối cổng nhà thờ họ

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 02, Câu đối cổng nhà thờ họ

   2.

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 03, Câu đối cổng nhà thờ họ

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 03, Câu đối cổng nhà thờ họ

   3.

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 04, Câu đối cổng nhà thờ họ

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 04, Câu đối cổng nhà thờ họ

   5.

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 05, Câu đối cổng nhà thờ họ

   Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa 05, Câu đối cổng nhà thờ họ

    

   ⇒⇒⇒ Quý click khách xem thêm ⇒⇒⇒ 100 mẫu cổng đá đẹp

   ⇒⇒⇒ Quý click khách xem thêm ⇒⇒⇒ mẫu cổng nhà thờ họ đẹp 

   5. Chữ và âm Hán
   德大教傢祖宗盛
   功膏開地後世長
   Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh,
   Công cao khai địa hậu thế trường.
   Dịch Nghĩa
   Công cao mở đất lưu hậu thế
   Đức cả rèn con rạng tổ tông.

   6. Chữ và âm Hán
   本根色彩於花叶
   祖考蜻神在子孙
   Bản căn sắc thái ư hoa diệp
   Tổ khảo tinh thần tại tử tôn
   Dịch Nghĩa
   Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá
   Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con

   7. Chữ và âm Hán
   有開必先明德者遠矣
   克昌厥後继嗣其煌之
   Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ
   Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
   Dịch Nghĩa
   Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
   Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

   8. Chữ và âm Hán
   木出千枝由有本
   水流萬派溯從源
   Mộc xuất thiên chi do hữu bản,
   Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên
   Dịch Nghĩa
   Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc
   Nước chẩy muôn dòng phát tại nguồn

   9. Chữ và âm Hán
   梓里份鄉偯旧而江山僧媚
   松窗菊徑归来之景色添春
   Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ
   Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân
   Dịch Nghĩa
   Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp,
   Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân

   10. Chữ và âm Hán
   欲求保安于後裔
   須凭感格於先灵
   Dục cầu bảo an vu hậu duệ
   Tu bằng cảm cách ư tiên linh
   Dịch Nghĩa
   Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
   Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

   11. Chữ và âm Hán
   百世本枝承旧荫
   千秋香火壮新基
   Bách thế bản chi thừa cựu ấm
   Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
   Dịch Nghĩa
   Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
   Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

   12. Chữ và âm Hán
   德承先祖千年盛
   愊荫兒孙百世荣

   Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
   Phúc ấm nhi tôn bách thế gia
   Dịch Nghĩa
   Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh
   Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

   13. Chữ và âm Hán
   族姓贵尊萬代長存名继盛
   祖堂灵拜千年恒在德流光
   Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
   Tổ đường linh bái, thiên niên hắng tại đức lưu quang.
   Dịch Nghĩa
   Họ hàng tôn quý, công danh muôn thủa chẳng phai mờ
   Tổ miếu linh thiêng, phúc đức ngàn thu còn toả sáng

   14. Chữ và âm Hán
   祖德永垂千载盛
   家风咸乐四时春
   Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh
   Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
   Dịch Nghĩa
   Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh
   Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.

   15. Chữ và âm Hán
   木本水源千古念
   天经地义百年心
   Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
   Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

   16. Chữ và âm Hán
   萬古功成名顯达
   千秋德盛姓繁荣
   Vạn cổ công thành danh hiển đạt
   Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

   17. Chữ và âm Hán
   山高莫狀生成德
   海闊難酬鞠育恩
   Sơn cao mạc trạng sinh thành đức;
   Hải khoát nan thù cúc dục ân.

   18. Chữ và âm Hán
   义仁积聚千年盛
   福德栽培萬代亨
   Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh
   Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

   19. Chữ và âm Hán
   父母恩义存天地
   祖考蜻神在子孙
   Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa
   Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

   20. Chữ và âm Hán
   上不负先祖贻流之庆
   下足为後人瞻仰之标
   Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
   Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu
   Dịch Nghĩa
   Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại,
   Dưới nêu gương con cháu noi theo.

   21. Chữ và âm Hán
   鞠育恩深东海大
   生成义重泰山膏
   Cúc dục ân thâm Đông hải đại
   Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao

   22 Chữ và âm Hán

   山水蜻高春不盡
   神仙樂趣境長生
   Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
   Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

   23. Chữ và âm Hán
   象山德基門戶詩禮憑舊蔭
   郁江人脈亭皆芝玉惹莘香
   Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm,
   Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương.

   Dịch Nghĩa
   Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước,
   Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau

   24. Chữ và âm Hán
   山高莫狀生成德
   海闊難酬鞠育恩
   Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức
   Hải khoát nan thù cúc dục Ân

   25. Chữ và âm Hán
   先祖芳名留國史
   子宗積學繼家風
   Tiên Tổ phương danh lưu Quốc sử
   Tử tôn tích học kế Gia phong

   26. Chữ và âm Hán
   祖昔培基功騰山高千古仰
   于今衍派澤同海濬億年知
   Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,
   Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri.

   Dịch Nghĩa
   Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông,
   Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ.

   27. Chữ và âm Hán
   福生富貴家亭盛
   祿進榮華子宗興
   Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
   Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

   28. Chữ và âm Hán
   學海有神先祖望
   書山生聖子孙明
   Học hải hữu Thần Tiên tổ vọng,
   Thư sơn sinh Thánh tử tôn minh.

   29. Chữ và âm Hán
   長存事業恩先祖
   永福基圖義子孙
   Trường tồn sự nghiệp ơn Tiên tổ,
   Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa cháu con.

   30. Chữ và âm Hán
   祖功開地光前代
   宗德栽培喻后昆
   Tổ công khai địa quang tiền đại;
   Tông đức tài bồi dụ hậu côn.

   Dịch Nghĩa
   Tổ tiên công lao vang đời trước
   Ông cha đức trí tích lớp sau

   31. Chữ và âm Hán
   功在香村名在譜
   福留孙子德留民
   Công tại Hương thôn, danh tại phả;
   Phúc lưu tôn tử, đức lưu dân.

   32. Chữ và âm Hán

   鳳求凰百年樂事

   男嫁女一代新風

   Phượng cầu Hoàng bách niên lạc sự

   Nam giá nữ nhất đại tân phong.

   Dịch Nghĩa

   Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng

   Một đời đổi mới nam cưới nữ.

   33. Chữ và âm Hán

   紅葉題詩傳厚意

   赤繩系足結良緣

   Hồng diệp đề thi truyền hậu ý

   Xích thằng hệ túc kết lương duyên.

   Dịch Nghĩa

   Lá thắm đề thơ truyền ý kín

   Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành.

   34. Chữ và âm Hán

   花燭交心互勉志

   英才攜手共圖強

   Hoa chúc giao tâm hỗ miễn chí

   Anh tài huề thủ cộng đồ cường.

   Dịch Nghĩa

   Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí

   Tài giỏi tay trao quyết đến giầu.

   35. Chữ và âm Hán

   破舊俗婚事簡辨

   樹新風致富爭先

   Phá cựu tục hôn sự giản biện

   Thụ tân phong chí phú tranh tiên.

   Dịch Nghĩa

   Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản

   Nêu gương mới, lầm giầu là đầu.

   36. Chữ và âm Hán

   柳暗花明春正半

   珠聯碧合影成雙

   Liễu ám hoa minh xuân chính bán

   Châu liên bích hợp ảnh thành song.

   Dịch Nghĩa

   Liễu rậm hoa tươi, xuân mới nửa

   Châu liền thành chuỗi, ảnh thành đôi.

   37. Chữ và âm Hán

   宜國宜家新婦女

   能文能武好男儿

   Nghi quốc nghi gia tân phụ nữ

   Năng văn năng vũ hảo nam nhi

   Dịch Nghĩa

   Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

   Hay văn, hay vũ, nam nhi tài.

   38. Chữ và âm Hán

   婚締自由移舊俗

   禮行平等樹新風

   Hôn đế tự do, bỏ tục xưa

   Lễ hành bình đẳng thụ thân phong

   Dịch Nghĩa

   Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa

   Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới.

   39. Chữ và âm Hán

   勤勞手足患懮少

   恩愛夫妻歡樂多

   Cần lao thủ túc hoạn ưu thiểu

   Ân ái phu thê hoan lạc đa

   Dịch Nghĩa

   Lao động chân tay, lo lắng ít

   Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều.

   40. Chữ và âm Hán

   百年恩愛雙心結

   千里姻緣一線牽

   Bách niên ân ái song tâm kết

   Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.

   Dịch Nghĩa

   Trăm năm ân ái, hai lòng buộc

   Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.

   41. Chữ và âm Hán

   愛貌愛才尤愛志

   知人知面更知心

   Ái mạo ái tài vưu ái chí

   Tri nhân tri diện cánh tri tâm.

   Dịch Nghĩa

   Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí

   Biết người, biết mặt, lại biết lòng.

   42. Chữ và âm Hán

   作婦須知勤儉好

   治家應教紫孫賢

   Tác phụ tu tri cần kiệm hảo

   Trị gia ưng giáo tử tôn hiền.

   Dịch Nghĩa

   Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi

   Trị nhà phải dạy cháu con hiền.

   43. Chữ và âm Hán

   詩詠河洲鳩喜集

   經傳桂里鳳和鳴

   Thi vịnh hà châu cưu hỉ tập

   Kinh truyền quế lý Phượng hoà minh.

   Dịch Nghĩa

   Thơ vịnh bãi sông cưu đến họp

   Kinh truyền rừng quế Phượng cùng kêu.

   44. Chữ và âm Hán

   相親相愛青春永

   同德同心幸福長

   Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh

   Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường

   Dịch Nghĩa

   Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi

   Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài.

   45. Chữ và âm Hán

   容貌心齡雙俊秀

   才華事業兩風流

   Dung mạo tâm linh song tuấn tú

   Tài hoa sự nghiệp lưỡng phong lưu

   Dịch Nghĩa

   Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú

   Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu.

   46. Chữ và âm Hán

   互敬互愛互相學習

   同德同心同建家庭

   Hỗ kính hỗ ái hỗ tương học tập

   Đồng đức đồng tâm đồng kiến gia đình.

   Dịch Nghĩa

   Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập

   Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình.

   47. Chữ và âm Hán

   同心同德美滿夫婦

   克儉克勤幸福鴛鴦

   Đồng tâm đồng đức mỹ mãn phu phụ

   Khắc kiệm khắc cần hạnh phúc uyên ương

   Dịch Nghĩa.

   Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹ mãn

   Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương.

   48. Chữ và âm Hán

   恩愛夫妻情似青山不老

   幸福半侶意如碧水長流

   Ân ái phu thê tình tự thanh sơn bất lão

   Hạnh phúc bất lữ ý như bích thủy trường lưu

   Dịch Nghĩa

   Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi

   Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biếc chảy hoài.

   49. Chữ và âm Hán

   男尊女女尊男男幫助

   夫敬妻妻敬夫夫德妻賢

   Nam tôn nữ nữ tôn nam nam bang nữ trợ

   Phu kính thê thê kính phu phu đức thê hiền.

   Dịch Nghĩa

   Nam trọng nữ, nữ trọng nam, nam giúp nữ đỡ

   Chồng kính vợ, vợ kính chồng, chồng đức, vợ hiền.

   50. Chữ và âm Hán

   惟求愛永恒一生同伴侶

   但愿人長九千里共嬋娟

   Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ

   Đản nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyền.

   Dịch Nghĩa

   Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa

   Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên.

   51. Chữ và âm Hán

   鳥語花香仲春一幅天然畫

   賓歡主樂嘉客滿堂錦上花

   Điểu ngữ hoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ

   Tân hoan chủ lại gia khách mãn đường cẩm thượng hoa.

   Dịch Nghĩa

   Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ

   Khách vui, chủ sướng đầy nhà rực rỡ gấm hoa.

   52. Chữ và âm Hán

   鴛鴦對舞

   鸞鳳和鳴

   Uyên ương đối vũ

   Loan phượng hoà minh

   Dịch Nghĩa

   Uyên ương múa đôi

   Loan phượng hoà tiếng.

   53. Chữ và âm Hán

   月圓花好

   鳳舞龍飛

   Nguyệt viên hoa hảo

   Phượng vũ long phi

   Dịch Nghĩa

   Trăng tròn hoa đẹp

   Phượng múa rồng bay.

   54 Chữ và âm Hán

   男婚女嫁

   夫德妻賢

   Nam hôn nữ giá

   Phu đức thê hiền

   Dịch Nghĩa

   Trai cưới gái gả

   Chồng đức vợ hiền.

   55 Chữ và âm Hán

   志同道合

   意厚情長

   Chí đồng đạo hợp

   ý hậu tình trường.

   Dịch Nghĩa

   Chí cùng ý hợp

   Ý sâu tình dài.

   56. Chữ và âm Hán

   東風入戶

   喜氣盈門

   Đông phong nhập hộ

   Hỉ khí doanh môn

   Dịch Nghĩa

   Gió đông vào nhà

   Khí lành đầy cửa.

   57. Chữ và âm Hán

   志同道合

   花好月圓

   Chí đồng đạo hợp

   Hoa hảo nguyệt viên.

   Dịch Nghĩa

   Chí cùng đạo hợp

   Hoa đẹp trăng tròn.

   58 Chữ và âm Hán

   椿影已隨雲氣散

   鵑聲猶帶月光寒

   Xuân ảnh dĩ tuỳ vân khí tán

   Quyên thanh do đới nguyệt quang hàn.

   Dịch Nghĩa

   Xuân ảnh đã theo cùng vân khí

   Quyên thanh như lạnh quyện trăng quang.

   59. Chữ và âm Hán

   花樂萱幃春去早

   光寒婺宿夜來沈

   Hoa lạc huyên vi xuân khứ tảo

   Quang hàn vụ túc dạ lai trầm.

   Dịch Nghĩa

   Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

   Quang hàn sao vụ tối đến chìm.

   60. Chữ và âm Hán

   寶婺雲迷粧閣冷

   萱花霜萎繡幃寒

   Bảo vụ vân mê trang các lãnh

   Huyên hoa sương uỷ tú vi làn.

   Dịch Nghĩa

   Sao quí mây mờ trang các lạnh

   Hoa huyên sương giá dệt màn hàn.

   61. Chữ và âm Hán

   萱謝北堂寒霧鎖

   婺沈西海暮煙封

   Huyên tạ bắc đường hàn vụ toả

   Vụ trầm tây hải mộ yên phong.

   Dịch Nghĩa

   Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

   Vụ chìm tây hải khói chiều phong.

   Một số mẫu cổng nhà thờ họ đẹp được chạm khắc câu đối

   62 Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa CD01 , Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa CD01 , Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa , Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

   62 mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường hay nhiều ý nghĩa, Cổng nhà thờ họ, Cổng từ đường

    

    

   ĐÁ MỸ NGHỆ BẢO CHÂU
  • Địa chỉ: Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình
  • Điện thoại: 0962819032
  • Email: nghiemnam@gmail.com
  • Facebook
  • Pinterest
  • Nghiêm Văn Nam

   Bén duyên với các sản phẩm từ đá mỹ nghệ, sau khi tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Anh trở về quê hương mảnh đất Ninh Bình trải qua một thời gian học tập và tìm hiểu về nghề đã mỹ nghệ năm 2014 thành lập cơ sở chế tác đá mỹ nghệ Bảo Châu.

   Xem bài đăng
   Gọi Điện Thoại Zalo Facebook