Đèn thờ đá

Đèn thờ đá  làm bằng đá khối Thanh Hóa dùng để trang trí ở nhà thờ, đình chùa, miếu phủ, lăng mộ hoặc sân vườn.

Gọi Điện Thoại Zalo Facebook