Voi đá

Voi làm bằng đá khối sử dụng tron kiến trúc đền thờ, phủ miếu, nhà thờ họ, nhà thờ gia đình, lăng tẩm...

Gọi Điện Thoại Zalo Facebook
DMCA.com Protection Status