Voi đá

Voi làm bằng đá khối sử dụng tron kiến trúc đền thờ, phủ miếu, nhà thờ họ, nhà thờ gia đình, lăng tẩm...

0962.819.032

DMCA.com Protection Status