Cột đá đình chùa

Cột đá đình chùa - trạm tứ linh xung quanh bốn mặt cột,rồng cuốn quanh hoặc cả rồng cả phượng…mặt trước có thể trạm khắc các câu đối…

Cột đá đình chùa

Cột đá đình chùa

Cột đá đình chùa

Cột đá đình chùa

Cột đá đình chùa
Rate this post

LIÊN QUAN

  • cột đá vuồn, cột đá đẹp, cột đá hiên nhà cổ
  • cột đá vuông 01
  • Cột đá tròn 07
  • Cột đá tròn 06
  • Cột đá tròn 05
  • 0962.819.032