Lăng thờ đá đẹp

Lăng thờ đá đẹp là nơi dùng để thờ cúng chung cho một khuôn viên lăng mộ và được đặt ở cuối một khuôn viên lăng mộ đá .

Lăng thờ chung  bằng đá có nhiều mẫu như mấu lăng thờ hai mái , ba mái, không có mái ché, loại lăng thờ cánh hay long đình đá đế sập.

Chất liệu để làm các mẫu lăng thờ đá thường là đá xanh đen Thanh Hóa nguyên khối, đá trắng, đá vàng.

Lăng thờ đá có rất nhiều kích thước khắc nhau tùy vào khuôn viên đất của gia chủ mà có một kích thước long đình đá cụ thể. Tất cả các kích thước lăng thờ chung  bằng đá , am thờ chung đều được chúng tôi tính toán cẩn thận dựa trên kích thước lỗ ban xây mộ.

Giá lăng thờ đá được tính dựa vào kích thước, mẫu lăng thờ ( lăng thờ một mái hay hai mái sẽ có giá khác nhau)

Gọi Điện Thoại Zalo Facebook