Hạc đá

Hạc làm bằng đá khối sử dụng trong kiến chúc đình chùa, nhà thờ, lăng mộ.

DMCA.com Protection Status