Đèn đá

+ Mô tả sản phẩm

Đèn đá làm bằng đá khối Thanh Hóa dùng để trang trí ở nhà thờ, đình chùa, miếu phủ, lăng mộ hoặc sân vườn.

Show Buttons
Hide Buttons