Bát hương đá

+ Mô tả sản phẩm

Bát hương làm bằng đá khối dùng để thắp hương ở đình chùa, nhà thờ, lăng mộ.

Show Buttons
Hide Buttons