Voi đá

+ Mô tả sản phẩm

Voi làm bằng đá khối sử dụng tron kiến trúc đền thờ, phủ miếu, nhà thờ họ, nhà thờ gia đình, lăng tẩm…

Show Buttons
Hide Buttons