Hạc đá

+ Mô tả sản phẩm

Hạc làm bằng đá khối sử dụng trong kiến chúc đình chùa, nhà thờ, lăng mộ.

LĂNG MỘ ĐÁ
Đánh giá 5/5 dựa trên 7698 đánh giá