Hạc đá

+ Mô tả sản phẩm

Hạc làm bằng đá khối sử dụng trong kiến chúc đình chùa, nhà thờ, lăng mộ.

Show Buttons
Hide Buttons